34 189 Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN HOOGLAND

Voorgesteld 9 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onzekerheid bestaat over de kosten van de uitvoering van de tolheffing op de Blankenburgverbinding en de ViA15;

constaterende dat de kosten tussen de 16% en 34% van de totale tolopbrengsten kunnen liggen;

van mening dat de kosten van de uitvoering van de tolheffing zo laag mogelijk moeten zijn daar deze kosten ook door middel van tolheffing moeten worden opgebracht;

verzoekt de regering, te zoeken naar een prikkel waarmee de uitvoeringskosten van de tolheffing op de Blankenburgverbinding en de ViA15 onder de 20% van de totale tolopbrengsten worden gehouden en de Kamer te informeren over de verwachte kosten van de uitvoering van de tolheffing;

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Hoogland

Naar boven