Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934182 nr. 16

34 182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Ontvangen 26 september 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit indiener van dit amendement is van mening dat de wijzigingen in de wet echt toegevoegde waarde moeten hebben voor de kwaliteit van het rijonderricht en de rijschoolbranche. De kwaliteit dient in brede zin te verbeteren, zodat er geen plek meer is voor mensen met verkeerde intenties en aantoonbaar ongeschikte rijinstructeurs eruit kunnen worden gehaald. De indiener acht het bijzonder van belang dat nieuwe regels die geen aantoonbare meerwaarde blijken te hebben, te zijner tijd kunnen worden teruggedraaid. Derhalve wordt voorkomen dat de branche belast wordt met onnodige regeldruk.

Remco Dijkstra