Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834182 nr. 11

34 182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2017

Bij brief van 8 november 2017 heeft u gevraagd naar de stand van zaken van de nota van wijziging van het voorstel tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM).

De betreffende nota van wijziging, waarin een verklaring omtrent het gedrag voor rijinstructeurs verplicht wordt gesteld, is inmiddels bij de Raad van State aanhangig gemaakt. De nota zal naar verwachting in de eerste maanden van 2018 aan uw Kamer kunnen worden voorgelegd, waarna het voorstel tot wijziging van de WRM behandeld kan worden.

In juni 2017 is uw Kamer in de verzamelbrief AO verkeersveiligheid (Kamerstuk 29 398, nr. 564) gemeld dat er een onderscheid is gemaakt in kortetermijnverbeteringen – in de vorm van het bestaande WRM-wetsvoorstel – en mogelijke verbeteringen die meer overleg vergen. IBKI en CBR analyseren samen met vertegenwoordigers van de rijschoolbranche mogelijke verbetervoorstellen op basis van de verschillende notities die de rijschoolbranche het afgelopen jaar heeft opgesteld.

De gezamenlijke brancheorganisaties hebben op 15 november 2017 een nieuw document uitgebracht met verbetervoorstellen. Het gaat hierbij zowel om mogelijke maatregelen die IBKI en CBR zelf zouden kunnen nemen als om maatregelen waarvoor mogelijk een wijziging van de WRM nodig is. Op basis hiervan zal ik bezien of en welke wetswijzigingen nodig zijn.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga