Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734182 nr. 10

34 182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 oktober 2016

Op 25 oktober jl. heb ik u geïnformeerd over de aanvullende maatregelen ten aanzien van de rijscholenmarkt die op dit moment nader worden onderzocht, mede in overleg met de betrokken stakeholders (Kamerstuk 29 398, nr. 539; fraude met de WRM-bevoegdheidspas).

Afhankelijk van mijn bevindingen zal ik uw Kamer een nota van wijziging van de WRM 1993 toesturen. In het geval van het verplichten van een VOG zal daaraan voorafgaand de Raad van State om advies moeten worden gevraagd.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus