34 172 Initiatiefnota van de leden Agnes Mulder en Omtzigt over late betalingen: «Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis»

Nr. 7 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN VERMUE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 6

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grote afnemers hun mkb- en zzp-leveranciers als kredietverleners kunnen gebruiken;

overwegende dat mkb- en zzp-leveranciers een beperkte onderhandelingsmacht hebben;

van mening dat bij de levering van goederen en diensten een tijdige betaling hoort;

verzoekt de regering om, voor 1 juni 2016 een wetsvoorstel in te dienen waarin wordt geregeld dat bij een overeenkomst tussen een grote onderneming en een mkb- of zzp-leverancier, waarbij de grote partij de rol van afnemer vervult en de kleine partij de rol van leverancier, van rechtswege een wettelijke rente geldt over het deel van de betalingstermijn dat de normale termijn van 60 dagen overschrijdt, en dit op een passende manier afdwingbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Vermue

Naar boven