Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534166 nr. 4

34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID MAIJ C.S.

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de harmonisatie van regelgeving een belangrijk onderdeel is van TTIP en kan leiden tot een afbreuk van de Europese standaarden;

van mening dat TTIP niet geratificeerd mag worden als dit een verlaging van onze Europese standaarden ten aanzien van milieunormen, voedselveiligheid, dierenwelzijn en sociale normen betekent;

tevens van mening dat ISDS publieke geschillenbeslechting moet bevatten, die ingebed is in ons huidige rechtssysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maij

Jan Vos

Segers

Klaver

Ouwehand