Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634166 nr. 31

34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de volgende onderwerpen het Nederlands EU-voorzitterschap zullen domineren:

  • vluchtelingenproblematiek

  • buitengrenzen EU en het functioneren van Schengen

  • referendum Verenigd Koningrijk

  • relatie EU en Turkije;

constaterende dat tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap in deze dossiers fundamentele keuzes zullen moeten worden gemaakt en op basis hiervan het succes van het voorzitterschap gemeten kan worden;

verzoekt de regering, een verslag van haar voorzitterschap van de EU aan de Kamer te doen toekomen in het derde kwartaal van 2016 en daarin in te gaan op de vraag of de gestelde doelen gehaald zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt