Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734165 nr. 13

34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 13 februari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 6d, eerste lid, «twee jaren» vervangen door: vijf jaren.

Toelichting

Indiener is van mening dat de voorgestelde maximumtermijn van het gedoogbesluit voor coffeeshops van twee jaar te kort is en stelt voor deze termijn tot vijf jaar te verlengen. Coffeeshophouders moeten immers verschillende investeringen doen, bijvoorbeeld een pand huren, meubels kopen en personeel in dienst nemen. Met een termijn van slechts twee jaar hebben coffeeshophouders erg weinig zekerheid. Het zou immers kunnen dat de burgemeester na twee jaar geen nieuw gedoogbesluit verleent waardoor alle investeringen voor niets zijn geweest. Volgens indiener zal dit gebrek aan zekerheid veel ondernemers ervan weerhouden gedoogd een coffeeshop te openen. Daarnaast draagt de verlenging van de termijn ook bij aan een continu aanbod van coffeeshops, hetgeen belangrijk is voor gebruikers die zo in een vertrouwde omgeving kunnen gebruiken. Dit amendement beoogt met de verlenging van de maximumtermijn naar vijf jaar dus meer zekerheid aan ondernemers en gebruikers te bieden. Dit laat onverlet dat de coffeeshop die de regels overtreedt (bijvoorbeeld door aan jongeren te verkopen) natuurlijk consequenties tegemoet kan zien, zoals bijvoorbeeld sluiting.

Van Nispen