Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734165 nr. 12

34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 februari 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel N, wordt in artikel 9b, tweede lid, onderdeel a, na «als bedoeld in artikel 6e, eerste lid,» ingevoegd: of in een dergelijk besluit is aangewezen als persoon die betrokken is bij de teelt,.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt verduidelijkt dat strafvervolging ten gevolge van het handelen in strijd met het in artikel 3, onder B, C of D, gegeven verbod niet alleen is uitgesloten ten aanzien van personen (telers) die beschikken over een gedoogbesluit van de Minister, maar ook ten aanzien van de personen die in dat besluit zijn aangewezen als betrokkene bij die teelt. De voorgestelde wijziging sluit aan bij de uitsluiting van strafvervolging ten aanzien van de exploitanten van coffeeshops. In artikel 9b, eerste lid, onderdeel a, van het wetsvoorstel is namelijk bepaald dat ook personen die in het daar bedoelde besluit zijn aangewezen als persoon die betrokken is bij de exploitatie van de coffeeshop, van strafvervolging zijn uitgesloten.

Bergkamp