Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034153 nr. 10

34 153 Aanbeveling voor leden van de Algemene Rekenkamer

Nr. 10 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2019

In verband met het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature voor een lid in buitengewone dienst in het college van de Algemene Rekenkamer, kunnen wij u namens de vaste commissie voor Financiën het volgende berichten.

De Algemene Rekenkamer heeft op 6 mei 2019 de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van haar voornemen tot de openstelling van een vacature lid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer. (Kamerstuk 34 153, nr. 8). In september en oktober 2019 heeft de Algemene Rekenkamer gesprekken gevoerd met belangstellenden, waarna het college op 9 oktober 2019 een aanbevelingslijst van vier personen heeft aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 34 153, nr. 9).

Een werkgroep1 uit de vaste commissie voor Financiën, bestaande uit de voorzitter en drie leden, heeft gesprekken gevoerd met de vier personen die voorkomen op de aanbevelingslijst. Voorafgaand aan de gesprekken heeft de werkgroep op 17 oktober 2019 een gesprek gevoerd met de president en de secretaris van de Algemene Rekenkamer. In dit gesprek heeft de werkgroep een toelichting op de aanbevelingslijst ontvangen.

Vervolgens heeft de werkgroep op 11 en 12 november 2019 met de vier personen afzonderlijk gesproken over een groot aantal aspecten die direct en indirect raken aan de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Bovendien is acht geslagen op tevoren opgestelde criteria, waaronder ervaring met leiding geven aan onderzoeksprocessen, oog voor de staatsrechtelijke en juridische dimensie van het werk van de Rekenkamer en aantoonbare en erkende deskundigheid op het terrein van bedrijfseconomie/accountancy, dan wel ICT. Daarnaast heeft de werkgroep aandacht gehad voor persoonlijke kwaliteiten betreffende het samenwerken in teamverband met hoogopgeleide professionals en functioneren met gezag en overtuiging. De conceptvoordracht van de werkgroep is vervolgens op 20 november 2019 besproken en vastgesteld in een procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën.

De commissie stelt hierbij aan de Kamer voor om de volgende voordracht van drie personen vast te stellen en vervolgens aan te bieden aan de regering, met het doel dat de eerste op de voordracht geplaatste persoon bij koninklijk besluit wordt benoemd tot lid in buitengewone dienst van het college van de Algemene Rekenkamer.

  • 1. Mevrouw drs. J.M.A. Kemna

  • 2. Mevrouw prof. dr. C.A.R. Hilhorst

  • 3. Mevrouw drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Anne Mulder

De griffier van de vaste commissie voor Financiën, Weeber


X Noot
1

Anne Mulder (VVD), voorzitter, Van der Linde (VVD), Sneller (D66), Snels (GroenLinks).