Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201634139 nr. E

34 139 Nederlands EU-voorzitterschap 2016

E BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 januari 2016

Hierbij bied ik u het Programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie1 aan, waarin wordt ingegaan op de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap. Per Raadsformatie is aangegeven op welke onderwerpen de nadruk zal liggen tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het nationaal programma sluit nauw aan bij de Strategische Agenda van de Europese Raad van juni 2014, de politieke richtlijnen van de Commissie en de vertaling daarvan in het Commissie werkprogramma 2016. Het programma moet tevens in lijn worden gezien met het trioprogramma van het Nederlands, Slowaaks en Maltees triovoorzitterschap en de Staat van de Unie 2015 – Voorzitterschapseditie (Kamerstuk 22 112, nr. 2020), waarover op 7 december 2015 het debat plaatsvond.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 158603.