34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de accijnsverhogingen ontegenzeggelijk gedrags- en grenseffecten met zich meebrengen;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de accijnzen op zodanige wijze worden afgestemd op de hoogte van de accijnzen in de ons omringende landen dat hierdoor door de pomphouders en detailhandel geen concurrentienadeel wordt ondervonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Naar boven