34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de ramingen van belastingopbrengsten, en specifiek die voor brandstofaccijnzen, in de regel nauwelijks wordt onderzocht hoe grens- en gedragseffecten de ramingen beïnvloeden;

overwegende dat ook de Algemene Rekenkamer constateert dat de informatievoorziening richting de Kamer over hoe ramingen tot stand komen verbetering behoeft;

verzoekt de regering, bij nieuwe ramingen voor belastingmaatregelen waarop grens- en gedragseffecten van toepassing kunnen zijn – en brandstofaccijnzen in het bijzonder – de Kamer beter inzicht te geven in deze effecten en hoe deze de ramingen beïnvloeden, en hierop de ramingen ook aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Van Vliet

Bashir

Naar boven