Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634135 nr. 5

34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN VAN VLIET

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de opbrengsten van een accijnsverhoging op brandstof raamt middels de autonome ontwikkeling;

overwegende dat alleen een raming die rekening houdt met grens- en gedragseffecten een reële inschatting geeft van de effecten van een maatregel voor de schatkist;

overwegende dat de accijns op diesel nu hoger is dan in Duitsland;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de budgettaire effecten zijn als 1 liter diesel in Nederland € 0,01 minder kost dan in Duitsland, en daarmee grens- en gedragseffecten in ogenschouw te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Van Vliet