Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634135 nr. 4

34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de opbrengst van het afschaffen van de oldtimerregeling fors tegenvalt als gevolg van onvoorziene gedragseffecten;

overwegende dat de afname van het aantal oldtimers zich volledig concentreert bij personenauto's en bestelauto's rijdend op diesel of met een ingebouwde lpg-installatie en die jonger zijn dan 40 jaar;

overwegende dat schorsing, sloop en export van personenauto's en bestelauto's rijdend op diesel of met een ingebouwde lpg-installatie en die jonger zijn dan 40 jaar fors zijn toegenomen en dat daarnaast de substitutie-effecten tegenvallen;

overwegende dat er een overgangsregeling is getroffen voor voertuigen tussen de 25 en 40 jaar oud rijdend op benzine en dat de schorsing, sloop en export van deze categorie oldtimers geen bijzondere toename laat zien;

overwegende dat de aangenomen motie-Van Vliet de regering oproept om een oplossing te zoeken die bezitters van oldtimers in enige vorm in staat stelt hun voertuig niet te hoeven opgeven;

verzoekt de regering, de bestaande overgangsregeling uit te breiden naar personenauto's en bestelauto's rijdend op diesel of met een ingebouwde lpg-installatie en die jonger zijn dan 40 jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet

Van Helvert

Bashir