Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634135 nr. 13

34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Voorgesteld 27 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maatregelen om oldtimergebruik te ontmoedigen budgettair niet hebben opgeleverd wat was beoogd;

overwegende dat er nu goede kennis bestaat over de effecten van de overgangsregeling voor oldtimers op benzine;

verzoekt de regering, te ramen wat met de huidige kennis over de overgangsregel voor oldtimers die op benzine rijden een overgangsregeling voor oldtimers die op diesel of lpg rijden, kost,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert