Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634135 nr. 11

34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige overgangsregeling niet toekomstbestendig is;

verzoekt de regering, deze overgangsregeling van toepassing te laten zijn voor alle auto's van 30 jaar en ouder die slechts sporadisch worden gebruikt;

en verzoekt de regering, voor deze groep auto's die gebruik willen maken van de overgangsregeling een aparte kentekenplaat te ontwikkelen waarmee alleen op zon- en feestdagen op de openbare weg mag worden gereden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck