Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634135 nr. 10

34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering uit bezuinigingsoverwegingen de leeftijdsgrens van oldtimers per 1 januari 2014 heeft verhoogd naar 40 jaar;

overwegende dat de overgangsregeling slechts van toepassing is op benzinevoertuigen tussen de 25 en 40 jaar oud en diesel- en lpg-oldtimers niet meer te betalen zijn;

verzoekt de regering, de overgangsregeling onder dezelfde voorwaarden als bij benzinevoertuigen ook van toepassing te verklaren voor diesel- en lpg-voertuigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck