Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634129 nr. 11

34 129 Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN SWINKELS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering in de cijfers van de politiesterkte de aspiranten als volledig operationele agenten meetelt;

van mening dat aspiranten niet als volledig operationele agenten dienen te worden meegeteld;

verzoekt de regering om, bij de berekening van de actuele politiesterkte het uitgangspunt te hanteren dat aspiranten voor 0,4 fte operationeel zijn en de Kamer te rapporteren over het aangepaste politiesterktecijfer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Swinkels