Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634129 nr. 10

34 129 Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN SWINKELS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat agenten goed opgeleid en getraind hun werk moeten doen en dat kwalitatief goed onderwijs en voldoende trainingsaanbod hiervoor essentieel is;

overwegende dat voor de Voorjaarsnota onderzocht wordt welke extra middelen nodig zijn voor de nationale politie;

verzoekt de regering, voor de Voorjaarsnota ook te onderzoeken welke financiële middelen er nodig zijn om het scholingsaanbod van de Politieacademie te optimaliseren en specifiek ook op dit punt de Kamer bij de Voorjaarsnota te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Swinkels