Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734111 nr. 12

34 111 Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 4 oktober 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan artikel I, onderdeel C, wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 44d

De voordracht voor een krachtens de artikelen 44 of 44a vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

Aan artikel II wordt, onder vervanging in de aanhef van «twee artikelen» door «drie artikelen» een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 9.9

De voordracht voor een krachtens de artikelen 9.7 of 9.8 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De indieners beogen met dit amendement te realiseren dat de AmvB wordt voorgelegd aan de Kamer, om op deze manier te bewerkstelligen dat de Kamer betrokken wordt bij de verdere uitwerking van deze wet.

Bergkamp Bruins Slot