Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534101 nr. 8

34 101 Initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren

Nr. 8 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 6

Voorgesteld 16 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat spaarders momenteel onvoldoende inzicht hebben waarin spaargeld geïnvesteerd wordt;

overwegende dat voor het maken van een afgewogen keuze voor een bank deze informatie beschikbaar zou moeten zijn;

verzoekt de regering, in samenwerking met de banken een protocol op te stellen waarin wordt vastgelegd welke rechten spaarders hebben om inzicht te verkrijgen in de manier waarop het spaargeld bij hun bank is belegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff