Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534101 nr. 7

34 101 Initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen gebaseerd zijn op internationale verdragen en regels stellen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de internationale handel;

overwegende dat uit de MVO Sector Risico Analyse blijkt dat de financiële sector een relatief grote impact heeft op milieu, arbeidsrechten en mensenrechten, in het bijzonder op bestrijding van kinderarbeid en landroof;

verzoekt de regering, te waarborgen dat Nederlandse financiële ondernemingen voldoen aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Nijboer