Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634098 nr. 7

34 098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VISSER

Ontvangen 10 februari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel L, wordt aan artikel 8.35 een derde lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De Omgevingsraad Schiphol neemt bij de taakuitoefening, bedoeld in het tweede lid, het nationale luchthavenbeleid in acht dat door Onze Minister van Infrastructuur en Milieu over de luchthaven Schiphol is vastgelegd.

Toelichting

In het voorliggende wetsvoorstel wordt het kader geschapen voor de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Het politieke primaat over Schiphol ligt bij kabinet en parlement door het luchtvaartbeleid inclusief wetten en regels vast te leggen. De ORS heeft richting kabinet en parlement derhalve een adviserende rol binnen de door de politiek gegeven kaders. Met het onderhavige amendement beoogt de indiener dit politieke primaat expliciet in artikel 8.35 van de Wet luchtvaart op te nemen. De ORS treedt dus niet in de rollen en bevoegdheden van partijen die primair verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van het beleid ten aanzien van het versterken van de netwerkkwaliteit, een ruimtelijk-economische structuurversterking en het vergroten van de leefkwaliteit rond de luchthaven.

Visser