Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634098 nr. 15

34 098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VISSER EN SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 10 februari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Onze Minister van Infrastructuur en Milieu zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van artikel I, onderdelen L tot en met N, van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Met een evaluatie na drie jaar na de inwerkingtreding van dit voorstel moeten de effecten bekeken worden van de herschikking van de Alderstafel en de CROS in de ORS en zijn rol in het zoeken naar een balans tussen het versterken van de netwerkkwaliteit, een ruimtelijk-economische structuurversterking en het vergroten van de leefkwaliteit rond de luchthaven.

Visser Smaling


X Noot
1

Vervanging in verband met wijzigingen van de ondertekening.