34 065 Initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN FOKKE EN VOORTMAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de initiatiefnemer in haar nota over buurtrechten mooie voorstellen doet om buurtbewoners meer grip te geven op hun wijken en buurten;

constaterende dat de nota voldoende beslispunten bevat op basis waarvan de regering een start kan maken met het opzetten van buurtrechten;

tevens constaterende dat de initiatiefnemer nader wil inventariseren wat nodig is om in de wijken buurtrechten succesvol op te zetten en daarvoor suggesties doet voor experimenten in gemeenten;

verzoekt de regering om, de conclusies uit de nota over te nemen en de voorgestelde experimenten in enkele gemeentes uit te zetten om meer inzichtelijk te krijgen waar nog problemen zijn waar buurtbewoners op stuiten als zij actieplannen ter verbetering van hun eigen buurt willen opstellen en uitvoeren;

verzoekt de regering tevens, de Kamer te informeren over het tijdpad en de voortgang van deze experimenten en vervolgens de Kamer te informeren over de uitkomst van deze experimenten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fokke

Voortman

Naar boven