34 065 Initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN VELDMAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat oprechte buurtparticipatie bevorderd moet worden en overheden moeten durven loslaten in vertrouwen;

constaterende dat vaak een bestuurlijke neiging bestaat om dergelijke initiatieven met regels of blauwdrukken te omgeven, met als risico dat initiatieven in de kiem gesmoord worden;

verzoekt de regering, enkel met voorstellen te komen die niet leiden tot bureaucratisering van burgerparticipatie of tot een feitelijke vierde bestuurslaag van privaatrechtelijke rechtspersonen met buurtrechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Veldman

Naar boven