Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734065 nr. 12

34 065 Initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2016

Hierbij zend ik u het eindrapport van de Werkplaats «MaakdeBuurt»1. In mijn brief van 16 november 2015 over buurtrechten (Kamerstuk 34 065, nr. 9) heb ik de Tweede Kamer toegezegd dit rapport eind 2016 met u te delen.

In het rapport zijn de ervaringen samengebracht van een jaar lokaal experimenteren. Onderzocht is wat de basisprincipes zijn om maatschappelijke initiatieven verder te ontwikkelen en welke posities, rollen en gedragingen daar bij horen. In zeven gemeenten/stadsdelen (Almere, Deventer, Eindhoven, Hilversum, Rotterdam en de Amsterdamse stadsdelen Oost en West) zijn samen 21 projecten uitgevoerd. Het experimentenprogramma werd gecoördineerd door Agora Europa.

Op 19 december 2016 heb ik het eindrapport «De werkplaats MaakdeBuurt; Hoe maatschappelijke initiatieven zich écht verder kunnen ontwikkelen» in Almere in ontvangst mogen nemen, bij gelegenheid van een slotconferentie over het thema.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl