Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634065 nr. 10

34 065 Initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2016

Met betrekking tot de motie van de leden Voortman en Fokke (Kamerstuk 34 065 nr. 5) deel ik u mede dat het niet mogelijk is gebleken uw Kamer de uitkomst omtrent de verkenning naar de mogelijkheden voor een maatschappelijke bank in Nederland conform toezegging in mei 2016 te doen toekomen.

De reden voor het uitstel is dat de interdepartementale afstemming meer tijd vergt dan gebruikelijk.

Ik zal u de uitkomst van de verkenning nog voor het zomerreces doen toekomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk