Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201634059 nr. J

34 059 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

J BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2016

In de Nota naar aanleiding van het verslag bij de wetvoorstellen KEI (Handelingen I, 2015–2016, 34 059, I) die ik op 22 juni 2016 naar uw Kamer heb gezonden, heb ik toegezegd uw Kamer de antwoorden te doen toekomen op de schriftelijke vragen het lid Van Nispen (SP) van de Tweede Kamer over de netwerkstoring bij de Rechtspraak. De antwoorden1 die op 6 juli 2016 naar de Tweede Kamer zijn gezonden treft u bijgaand aan.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 158087.03.