34 042 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT

Voorgesteld 27 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat klantvriendelijkheid van de ov-chipkaart en de informatiebehoefte van de deelnemers geen gelijkgerichte doelen zijn;

constaterende dat daarom telkens in- en uitgecheckt moet worden bij het overstappen naar een andere vervoerder;

verzoekt de regering, spoedig te komen met een tijdsplan om het in- en uitchecken bij het overstappen naar andere vervoerders definitief te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Naar boven