Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201634036 nr. L

34 036 Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

L MOTIE VAN HET LID RINNOOY KAN C.S.

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wetsvoorstel gebaseerd is op een partiële probleemanalyse, waarbij een integrale kabinetsvisie op de wenselijke vormgeving van de arbeidsmarkt van de toekomst ontbreekt,

overwegende, dat het onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het alternatief voor de voorgestelde afschaffing van de VAR-verklaring een substantiële verbetering zal betekenen voor het daadwerkelijke tegengaan van schijnzelfstandigheid,

overwegende, dat er daarentegen wel negatieve effecten voor ook bona fide zelfstandigen in de markt te verwachten zijn,

overwegende, dat daarbij verlies van inkomen- en/of werk – waaronder zeker ook door kwetsbare groepen aanbieders op de arbeidsmarkt – niet valt uit te sluiten,

verzoekt de regering het wetsvoorstel aan te houden totdat aannemelijk kan worden gemaakt dat de genoemde zorgen adequaat zijn weggenomen en alsdan de behandeling in overleg met de Kamer te heropenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rinnooy Kan

Ganzevoort

Prast

Ester

Backer