Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734036 nr. 42

34 036 Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Nr. 42 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2016

Op donderdagavond 1 december 2016 heb ik van de vaste commissie voor Financiën van uw Kamer een aantal vragen ontvangen over de tweede voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) (Kamerstuk 34 036, nr. 40). De commissie heeft daarbij het verzoek gedaan de beantwoording van deze vragen uiterlijk dinsdag 6 december 2016 aan uw Kamer toe te sturen.

In verband met mijn verblijf in Brussel op maandag 5 en dinsdag 6 december 2016 ben ik niet in staat om de antwoorden op 6 december aan uw Kamer toe te sturen. Ik zeg u toe dat ik die antwoorden woensdag 7 december, uiterlijk 18.00 uur aan uw Kamer toe zal sturen.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes