Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534034 nr. 6

34 034 Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8)

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 11 februari 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel B, derde lid, wordt in het tweede lid «wordt gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd» vervangen door: wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

B

In artikel II, onderdeel F, wordt de tekst van het tweede lid van artikel 350a op een nieuwe regel geplaatst, voorafgegaan door de aanduiding «2.».

Toelichting

Deze nota van wijziging brengt enkele technische verbeteringen aan in het wetsvoorstel.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten