Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534031 nr. 14

34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID ROG

Voorgesteld 24 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat scholen in het primair onderwijs voor 15% van de onderwijstijd de lessen in het Engels, Frans of Duits mogen gaan geven;

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat dit bevorderlijk kan zijn voor de taalbeheersing van de tweede taal;

overwegende dat onvoldoende duidelijk is welk effect het onderwijs in vreemde talen heeft op de ontwikkeling van het beheersen van de Nederlandse taal, zeker voor leerlingen die minder taalvaardig zijn of leerachterstanden hebben;

verzoekt de regering om, de effecten op de beheersing van de Nederlandse taal op scholen waar gedeeltelijk les in een vreemde taal gegeven wordt, nadrukkelijk te monitoren en de Kamer over de uitkomsten in 2018 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog