Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534026 nr. 11

34 026 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 4 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is per saldo 60 miljoen euro te bezuinigen op de kenniscentra;

van mening dat een bezuiniging van dergelijke omvang onverantwoord is omdat hiermee de beroepspraktijkvorming in gevaar komt;

overwegende dat in de Najaarsnota 2014 sprake is van onderuitputting op de

begroting OCW, waarmee het mogelijk wordt deze bezuiniging te verzachten;

verzoekt de regering, de bezuiniging op de kenniscentra met 20 miljoen te verzachten, waarbij de dekking wordt gevonden in de onderuitputting op de begroting OCW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk