34 023 Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 19 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat er duidelijkheid moet komen over de totstandkoming van de naheffing van de Europese Unie in 2014;

verzoekt de regering, de correspondentie tussen Nederland en de Europese Unie over de naheffing openbaar te maken;

verzoekt de regering tevens, de Europese Commissie mee te delen dat zij de bezwaren tegen openbaarmaking intrekt, behalve daar waar het persoonlijke data zoals 06-nummers en e-mailadressen betreft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven