Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634007 nr. 11

34 007 Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)

Nr. 11 BRIEF VAN HET LID TELLEGEN

Ontvangen 20 juni 2016

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat dit initiatiefvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door het lid Van Veen.

Tellegen