Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534002 nr. 81

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)

Nr. 81 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2014

Bij de behandeling van het Belastingplan 2015 is naar aanleiding van een brief van de Federatie Opvang door uw Kamer aandacht gevraagd voor de situatie waarin twee personen, die worden gehuisvest in een opvanghuis met een kind van een van beiden, fiscaal en toeslagpartner van elkaar worden. In uw Kamer bestond breed draagvlak om de problemen hieromtrent op te lossen. Ik heb uw Kamer daarom toegezegd in gesprek te zullen gaan met de Federatie Opvang over deze problematiek en u over de uitkomst van dit gesprek te informeren.

Dit gesprek met de Federatie Opvang heeft op 4 december jl. plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is gebleken dat het niet mogelijk is een praktische oplossing te vinden met betrekking tot deze opvangsituaties die de gevolgen van het partnerschap wegneemt. Omdat ik met uw Kamer van mening ben dat het onwenselijk is deze gevolgen voor het partnerschap te laten voortbestaan, zal ik voorstellen het partnerbegrip specifiek voor deze opvangsituaties te wijzigen.

Dat vergt een wijziging van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Over de vormgeving zal nog moeten worden nagedacht. Vanzelfsprekend zal ik daarbij ook de verantwoordelijke departementen betrekken. Ik streef er echter naar om met een voorstel tot wijziging te komen in de loop van volgend jaar.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes