34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)

Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 12 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er momenteel verschillende btw-tarieven worden gehanteerd voor papieren en identieke digitale kranten;

overwegende dat het Belgische Ministerie van Financiën op basis van een grondige juridische analyse een protocol heeft opgesteld om de btw-toepassing op kranten te verduidelijken;

verzoekt de regering, conform de gekozen route in België een protocol op te stellen opdat digitale PDF-kranten onder het lage btw-tarief kunnen vallen, en de dekking hiervoor te zoeken in het amendement dat is ingediend op stuk nr. 49,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Dijkgraaf

Naar boven