34 000 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN LAAR C.S.

Voorgesteld 20 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vaccinaties essentieel zijn voor het terugdringen van ziekte en sterfte onder kinderen;

constaterende dat GAVI een bijdrage van 200 miljoen euro heeft ontvangen voor de periode van 2010 tot 2015;

overwegende dat GAVI van 2016 tot 2020 meer vaccins zal introduceren en 300 miljoen kinderen in de armste landen zal vaccineren, wat 6 miljoen kinderlevens zal redden;

verzoekt de regering, GAVI voor de periode van 2016 tot 2020 een bijdrage toe te zeggen van ten minste 250 miljoen euro en deze investering te dekken uit de vrijwillige afdrachten aan andere multilaterale organisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Van der Staaij

De Caluwé

Sjoerdsma

Smaling

Voordewind

Agnes Mulder

Naar boven