34 000 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN VAN LAAR EN SMALING

Voorgesteld 20 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ongeveer 5% van het beschikbare budget voor voedselzekerheid in 2015 naar verbetering van voeding gaat;

constaterende dat wereldwijd één op de vier kinderen onder de 5 jaar chronisch ondervoed is;

constaterende dat er momenteel internationaal nog veel te weinig middelen beschikbaar zijn om het probleem van chronische ondervoeding tegen te gaan;

overwegende dat gevarieerde voeding voor kwetsbare groepen één van de hoofdlijnen van het voedselzekerheidsbeleid van het kabinet is;

verzoekt de regering, binnen het speerpunt voedselzekerheid de komende jaren meer ruimte te maken voor nutriëntrijk voedsel, inclusief projecten die ervoor zorgen dat kinderen de eerste 1.000 dagen van hun leven gevarieerde voeding krijgen om zo ontwikkelingsachterstanden te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Smaling

Naar boven