34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Nr. 90 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BOUWMEESTER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 72

Voorgesteld 25 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoeken van onder andere SEO Economisch Onderzoek blijkt dat met goede voeding gezondheidswinst en een besparing op zorgkosten te realiseren is;

constaterende dat zelf kiezen over wat en wanneer eten bijdraagt aan kwaliteit van verblijf en tegelijk verspilling van voedsel tegengaat;

constaterende dat vele onderzoeken en initiatieven in het land zich richten op het belang van voeding in de zorg, zoals bij het Monroe Borstkankerziekenhuis en de Alliantie Voeding (ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit), waar inzichten uit de voedingswetenschap worden toegepast en kennis wordt ontwikkeld voor het verbeteren van de gezondheid van de patiënt door aandacht voor voeding voor, tijdens en na ziekte/ziekenhuisopname;

overwegende dat goede voeding in ziekenhuizen en de transmurale zorg van groot belang is voor de gezondheid van patiënten;

verzoekt de regering, te inventariseren welke concepten er zijn om voeding toe te passen in ziekenhuizen en zorgorganisaties;

verzoekt de regering tevens, zich in te spannen voor het (doen) uitrollen en structureel verankeren van voeding in de zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Bouwmeester

Naar boven