34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN

Ontvangen 19 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat het (her)plaatsen van borstprotheses bij transgenders weer in het basispakket komt op basis van een medische indicatie. Indieners zijn van mening dat de huidige beoordeling van dergelijke operaties, te weten een cosmetische ingreep, geen recht doet aan de positie van transgenders. Ook secundaire geslachtskenmerken zijn volgens indieners van belang en kunnen daarmee ernstig geestelijk lijden voorkomen. Het betreft op jaarbasis naar schatting 365 tot 400 personen en de kosten worden geraamd op circa 2 mln. euro per jaar.

De dekking van dit amendement wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 3. Voor 2016 en de jaren daarna wordt dit opgenomen in het basispakket.

Leijten Van Gerven

Naar boven