Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-XVI nr. 124

34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Nr. 124 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een ondergrens moet bestaan voor de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning en het beloningsniveau;

overwegende dat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning een ondergrens markeert;

overwegende dat deze code door gemeenten en zorgaanbieders onderschreven kan worden, maar niet bindend is;

verzoekt de regering de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning verbindend te verklaren voor gemeenten en zorgaanbieders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol