Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-XVI nr. 120

34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Nr. 120 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de volkspetitie Red de zorg binnen zeer korte tijd door honderdduizenden mensen werd ondertekend;

spreekt uit dat het kabinet niet het appel van bijna 1 miljoen mensen naast zich neer kan leggen;

verzoekt de regering, de volgende vijf eisen uit de volkspetitie Red de zorg een-op-een over te nemen:

  • geen bezuinigingen op de zorg en ondersteuning thuis;

  • geld voor zorg moet aan zorg worden besteed, we stellen paal en perk aan winsten, bureaucratie en topbeloningen;

  • een norm voor voldoende personele bezetting in een zorginstelling, zodat cliënten altijd de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben;

  • werken in de zorg is een vak. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van enorme waarde, maar kunnen nooit professioneel zorgpersoneel vervangen;

  • echte banen in de zorg. Van een baan in de zorg moet je zelfstandig kunnen leven. We willen geen gedwongen zelfstandige zonder rechten zijn of verplicht worden loon in te leveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten