Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-XVI nr. 119

34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Nr. 119 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S.

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de cao voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) is afgesproken dat er een bodem zou komen in het uurloon voor mensen die werken in de huishoudelijke zorg;

constaterende dat daar een algemene maatregel van bestuur in de Wmo 2015 voor nodig is, maar dat de regering die nog steeds niet heeft gemaakt en heeft voorgelegd aan de Staten-Generaal;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk deze algemene maatregel van bestuur uit te werken teneinde de jarenlange negatieve spiraal van loonsverlaging te doorbreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Voortman

Krol