Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-XIII nr. 6

34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN KOOLMEES

Ontvangen 25 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het groene onderwijs heeft te maken met stijgende leerlingen- en studentenaantallen, maar ontvangt niet evenredig middelen omdat het groene onderwijs te maken heeft met een afwijkende kostensystematiek van het Ministerie van EZ ten opzichte van het Ministerie van OCW. Hierdoor kan een stijging van leerlingenaantallen in de groene sector niet gecompenseerd worden door minder studenten elders. Een bewustere studiekeuze van leerlingen en studenten voor deze sector met arbeidsmarktperspectief zou niet moeten leiden tot minder geld voor onderzoek in deze succesvolle sector.

Dit amendement beoogt € 10.000.000 toe te wijzen aan groen onderwijs van hoge kwaliteit, met name gericht op de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs; daartoe wordt in artikel 17 XIII de operationele doelstelling Groen onderwijs van hoge kwaliteit verhoogd. De dekking hiervoor wordt gevonden in het amendement dat de ondertekenaars hebben ingediend op de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Harbers Koolmees