Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-XIII nr. 42

34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

Nr. 42 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S.

Voorgesteld 16 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grote bedrijven regelmatig wettelijke betalingstermijnen ver overschrijden;

overwegende dat leveranciers zelf handhaving van de wettelijke betalingstermijnen af moeten dwingen, terwijl zij afhankelijk kunnen zijn van grote afnemers;

verzoekt de regering, te bezien welke rol de Nederlandse Mededingingsautoriteit kan spelen bij het aanpakken van ongewenste overschrijding van wettelijke betalingstermijnen voor transacties tussen bedrijven onderling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Schouten

Verhoeven

Graus

Van Tongeren

Gesthuizen

Agnes Mulder

Ouwehand