34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

Nr. 130 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S.

Voorgesteld 27 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gegeven de vastgestelde structuurvisie Wind op land;

constaterende dat met de zesde variant voor de locatie N33 in Groningen het aantal mensen dat binnen hindercirkels valt van ruim 4.000 naar ruim 1.000 kan worden teruggebracht, maar dat er met name bij bewoners van de kern Meeden tegen deze variant verzet is;

constaterende dat in de provincie Drenthe in de dorpen in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn en in de aangrenzende kernen Stadskanaal en Musselkanaal in de provincie Groningen veel onrust is over de omvang en de nabijheid van de molens in het daar geplande windpark;

verzoekt de regering:

  • in de verdere uitwerking van de zesde variant voor de locatie N33 in overleg met de provincie Groningen eventuele hinder en schade voor bewoners zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken;

  • in de verdere uitwerking van het plangebied Veenkoloniën, conform de eerder door de Kamer aangenomen motie, zo veel mogelijk rekening te houden met de door de provincie Drenthe vastgestelde gebiedsvisie en bij de verdere uitwerking daarvan in te zetten op het voorkomen en beperken van eventuele hinder en schade voor de bewoners in de bovengenoemde woonkernen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Albert de Vries

Leegte

Naar boven